Jak stworzyć innowacyjny biznes? 10 zasad

Wysokie podatki, biurokracja, a także kryzys gospodarczy nie zachęcają do zakładania własnej działalności. Dotychczas powtarzane słowa: „ważna jest pasja” tracą na wartości w obliczu nowych wymagań rynkowych. Co zrobić, by pokonać bariery i osiągnąć sukces?

Według najnowszych danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w Polsce liczba nowo zakładanych przedsiębiorstw spada. W ubiegłym roku spadek wyniósł 26 proc., zaś dane KRS na kwiecień br. pokazują zaledwie 24.800 założonych firm.

Na coraz mniejszą liczbę przedsiębiorstw ma wpływ m.in. panujący kryzys gospodarczy, zawiła biurokracja, wysokie podatki, a także przepisy nie sprzyjające młodym przedsiębiorcom.

Inteligentny Rozwój zamiast Innowacyjnej Gospodarki

Kiedy na każdym kroku przedsiębiorca napotyka problemy, powinien zastanowić się, co zrobić, by być bardziej konkurencyjnym i utrzymać się na rynku. Jednym z zaleceń jest wprowadzenie do biznesu innowacyjnych pomysłów.

Istotność tego działania potwierdzają ostatnie plany Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które zapowiadają większe wsparcie innowacyjnych firm, poprzez przeznaczenie jednej dziesiątej pieniędzy z unijnej puli na lata 2014-2020. Ich celem jest wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego, a także innowacji, mających w jeszcze większym stopniu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm na rynku globalnym.

Przedsiębiorcy powinni bacznie śledzić sytuację na rynku gospodarczym oraz różnego rodzaju programy wsparcia młodego biznesu. Sam program Inteligentny Rozwój ma zastąpić dobrze znany program Innowacyjna Gospodarka – mówi Paweł Tomczyk, CEO firmy Rearden Technology S.A.

– Z tego co wiadomo na ten moment, jego podstawowymi założeniami będą: przybliżenie nauki z biznesem, a także doprowadzenie do wzrostu innowacyjności oraz do rozwoju polskich firm na rynku europejskim – mówi Paweł Tomczyk, CEO firmy Rearden Technology S.A.

Co oznacza „innowacyjny biznes”?

Pod pojęciem innowacyjności rozumie się stworzenie nowego produktu, usługi czy też jakości. Zmiana ta może prowadzić w sposób radykalny do powstania nowej rzeczy, ale też w sposób bardziej łagodny, do udoskonalenia produktu.

– Planując stworzenie innowacyjnej firmy, należy zastanowić się nad stworzeniem czegoś nowego, co wypełni nisze, których pełno jest na rynku. Stąd też taką popularnością cieszą się pomysły na biznes oparty na internecie, który jako kanał dopiero się porządkuje, ale też i ciągle rozwija – mówi Tomczyk.

– Ponadto wdrożenie innowacyjnego pomysłu w życie nie należy do tanich działań, a niestety w Polsce brakuje odpowiedniego systemu bankowego, przygotowanego na finansowanie innowacyjnych i często ryzykownych przedsięwzięć – dodaje.

Należy więc pamiętać, by finansowania swej innowacji nie opierać wyłącznie na unijnych środkach, a pomyśleć o innych źródłach, jak np. aniołowie biznesu, fundusze venture capital, platformy crowdfundingowe, a także coraz częściej kredyty dla sektora MSP.